top of page

ÀGER

AJUNTAMENT                                 973 455004

----------------------------------------------------

ALGERRI

AJUNTAMENT                                 973 426013

----------------------------------------------------

BALAGUER

AJUNTAMENT                                 973 445200

IMPIC                                             973 446606

URGÈNCIES                                                112

MOSSOS D’ESQUADRA                     973 457700

GUÀRDIA URBANA                           973 450000

CÀRITAS BALAGUER                        973 443320

CONSELL COMARCAL                       973 448933

BOMBERS                                       973 445080

CAP II                        973 446028 / 973 447714

CAP II, DEMANAR VISITES               902 111444

I.N.SEGURETAT SOCIAL                   973 450408

A MEDICS                                       973 447513

CENT. MEDIC RECONX.                    973 448113

CREU ROJA                                     973 445796

RENFE                                            973 445503

ALSINA GRAELLS                             902 422242

TAXIS PÚBLICS                                973 445022

CORREUS                                        973 445826

JUTJAT N.1                973 451353 /  973 451383

JUTJAT N.2                973 451162 /  973 451287

JUTJAT N.3                                     973 035900

SALA DE PROCURADORS                  973 451177

DESPATX PARROQUIAL                    973 445342

ESGLÈSIA EVANG. PENT.                  973 446457

FUNERARIA SANT JOSEP                  973 449044

                                  629 377476 -973 390862

TANATORI EL SEGRE                       973 980229                  CASAL GENT GRAN                          973 446259

-----------------------------------------------------

BELLCAIRE D’URGELL

AJUNTAMENT                                 973 586005

-----------------------------------------------------

CAMARASA

AJUNTAMENT                                 973 420009

-----------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA

AJUNTAMENT                                 973 428007

-----------------------------------------------------

CUBELLS

AJUNTAMENT                                 973 459005

-----------------------------------------------------

GERB

AJUNTAMENT                                 973 446099

-----------------------------------------------------

LA RÀPITA

TELÈFON PÚBLIC                           973 445018

-----------------------------------------------------

LA SENTIU

AJUNTAMENT                                  973 424005

CASA DEL METGE                            973 424058

Hablando en los teléfonos

----------------------------------------------------

LES AVELLANES

AJUNTAMENT                                  973 454004

----------------------------------------------------

MENÀRGUENS

AJUNTAMENT                                  973 180205

----------------------------------------------------

MONTGAI

AJUNTAMENT                                  973 430005

METGE                                            973 430107

-----------------------------------------------------

OS DE BALAGUER

AJUNTAMENT                                 973 438004

METGE                                           973 438003

A.T.S.                                             973 438062

RESIDÈNCIA                                   973 438169

-----------------------------------------------------

SANT LLORENÇ

TELÈFON PÚBLIC                             973 420003

-----------------------------------------------------

SANTA LINYA

TELF. PÚBLIC                                  973 454002

-----------------------------------------------------

TARTAREU

TELÈFON PÚBLIC                             973 454003

-----------------------------------------------------

TÉRMENS

AJUNTAMENT              973 180010 / 973 180041

CASA DEL METGE                            973 180213

-----------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER

AJUNTAMENT                                  973 432008

CASA DEL METGE                            973 432055

-----------------------------------------------------

VILANOVA DE LA SAL

TELÈFON PÚBLIC                             973 454019

-----------------------------------------------------

 

fondo gris.jpg
bottom of page