SORT.    DESTINACIÓ               CALENDARI

 

06.10        BARCELONA                        dill. a dissb.
07.55                "                                          diari
19.40                "                                  diumenge

19.55                "                                  diumenge
20.25                "                          de dill. a dissab

06.10           TÀRREGA                         dill. a dissb
06.50                "                                dill. a dissb.
07.50                "                                   dill. a div.
12.00                "                                dill. a dissb.
14.00                "                                dill. a dissb.

19.30                "                                dill. a dissb.

06.30             LLEIDA                         de dill. a div.

07.15                "                               de dill. a div.
07.30                "                               de dill. a div.

07.40                "                                  dissabtes
07.45                "                           de dill. a dissb.
07.48                "                            de dill. a dissb.
07.55                "                        dimt., dimc. i div.
08.00                "                              dill., dij. i div.
09.10                "                   de dilluns a dissabte

09.15                "                de dilluns a divendres
09.53                "                                   dissabtes
10.45                "                                 diumenges
10.50                "                              de dill. a div.
12.00                "                              de dill. a div.
13.15                "                              de dill. a div.
14.55                "                              de dill. a div.
15.15                "                              de dill. a div.
15.18                "                              de dill. a div.
15.23                "                              de dill. a div
17.30                "            de dill. a div. + diumenge
17.53                "                                   diumenge
18.00                "                                     dissabte

19.15                "                      dilluns a divendres

09.20       SEU D’URGELL                                diari
16.50                "                                          diari
13.35           SOLSONA            dill., dima., dij., div.

16.35                "                                   divendres

12.00            ALBESA                       disbts. mercat
09.20             PONTS                                     diari
13.35                "                              de dill. a div.

16.35                "                                   divendres 
16.50                "                                          diari
19.10                "                              de dill. a div.
13.35           SOLSONA              dill., dima., dij., div.
16.35                "                                   divendres

14.20       ESTERRI D’ÀNEU             de dilluns a div.
19.10                "                                     dissabte
20.40               "                   de dill. a div. + dium.
13.17          AGRAMUNT                    de dill. a disb.
19.17                "                              de dill. a div.
06.30             ÀGER                           de dill. a div.
07.20                "                                     dissabte
14.00                "                                     dissabte
14.20                "                              de dill. a div.

14.25                "                              de dill. a div.
19.10                "                                     dissabte
20.40                "                   de dill. a div. + dium.
08.25          ALMENAR             de dill. a div. feiners
12.45                "                                    dissabtes
14.45                "                    de dill. a div. feiners

 

 

SORT.    LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI

 

  06.45                               dissabte i diumenge

  07.15                               de dilluns a divendres
  08.00                               de dilluns a divendres
  08.05                               dilluns a divendres

  08.45                               diari

  08.50                               diari
  09.10                               de dilluns a dissabte

  09.15                               de dilluns a dissabte

  10.00                               de dilluns a divendres

  10.05                               de dilluns a divendres
  11.10                               de dilluns a divendres

  11.15                               de dilluns a divendres
  12.30                               de dilluns a dissabte

  12.35                               de dilluns a dissabte
  13.00                               de dilluns a divendres

  13.40                               de dilluns a divendres

  13.45                               de dilluns a divendres
  14.10                               de dilluns a divendres

  14.15                               de dilluns a divendres
  15.00                               de dilluns a divendres
  16.00                               divendres
  16.15                                diari
  18.30                               de dilluns a dissabte

  18.35                               de dilluns a dissabte
  20.00                               de dill. a div. + diumenge

  20.05                               de dill. a div. + diumenge

  20.15                               de dilluns a divendres

  20.20                               de dilluns a divendres

Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al web: www.alsa.es.

Actualitzat el 10/06/2020

Horari autobusos

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per