ÀGER

AJUNTAMENT                                 973 455004

----------------------------------------------------

ALGERRI

AJUNTAMENT                                 973 426013

----------------------------------------------------

BALAGUER

AJUNTAMENT                                 973 445200

IMPIC                                                  973 446606

URGÈNCIES                                                      112

MOSSOS D’ESQUADRA                973 457700

GUÀRDIA URBANA                        973 450000

CÀRITAS BALAGUER                     973 443320

CONSELL COMARCAL                   973 448933

BOMBERS                                         973 445080

CAP II                      973 446028 / 973 447714

CAP II, DEMANAR VISITES           902 111444

I.N.SEGURETAT SOCIAL               973 450408

A MEDICS                                          973 447513

CENT. MEDIC RECONX.                 973 448113

CREU ROJA                                       973 445796

RENFE                                                973 445503

ALSINA GRAELLS                           902 422242

TAXIS PÚBLICS                                973 445022

CORREUS                                          973 445826

JUTJAT N.1          973 451353 /  973 451383

JUTJAT N.2          973 451162 /  973 451287

JUTJAT N.3                                      973 035900

SALA DE PROCURADORS            973 451177

DESPATX PARROQUIAL               973 445342

ESGLÈSIA EVANG. PENT.            973 446457

FUNERARIA SANT JOSEP            973 445786

      629 447113 - 629 377476 -973 390862

CASAL GENT GRAN                      973 446259

-----------------------------------------------------

BELLCAIRE D’URGELL

AJUNTAMENT                                 973 586005

-----------------------------------------------------

CAMARASA

AJUNTAMENT                                 973 420009

-----------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA

AJUNTAMENT                                 973 428007

-----------------------------------------------------

CUBELLS

AJUNTAMENT                                 973 459005

 

GERB

AJUNTAMENT                                 973 446099

-----------------------------------------------------

LA RÀPITA

TELÈFON PÚBLIC                           973 445018

-----------------------------------------------------

LA SENTIU

AJUNTAMENT                                 973 424005

CASA DEL METGE                          973 424058

----------------------------------------------------

LES AVELLANES

AJUNTAMENT                                 973 454004

----------------------------------------------------

MENÀRGUENS

AJUNTAMENT                                 973 180205

----------------------------------------------------

MONTGAI

AJUNTAMENT                                 973 430005

METGE                                               973 430107

-----------------------------------------------------

OS DE BALAGUER

AJUNTAMENT                                 973 438004

METGE                                               973 438003

A.T.S.                                                  973 438062

RESIDÈNCIA                                     973 438169

-----------------------------------------------------

SANT LLORENÇ

TELÈFON PÚBLIC                           973 420003

-----------------------------------------------------

SANTA LINYA

TELF. PÚBLIC                                   973 454002

-----------------------------------------------------

TARTAREU

TELÈFON PÚBLIC                           973 454003

-----------------------------------------------------

TÉRMENS

AJUNTAMENT     973 180010 / 973 180041

CASA DEL METGE                          973 180213

-----------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER

AJUNTAMENT                                 973 432008

CASA DEL METGE                          973 432055

-----------------------------------------------------

VILANOVA DE LA SAL

TELÈFON PÚBLIC                           973 454019

-----------------------------------------------------

 

Telèfons útils

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per