La Noguera, el Segrià i l’Urgell demanen més finançament per als Serveis Socials

    El passat 29  de gener, es van reunir a la seu del Consell Comarcal de la Noguera, els presidents dels Consells Comarcals de la Noguera, el Segrià i l’Urgell, per tractar el finançament dels Serveis Socials de les respectives comarques. El tema central era la necessitat detectada per tots tres d’incrementar el finançament mínim de la Generalitat que marca la Llei de serveis socials (66% Generalitat - 34% ajuntaments i consells comarcals) fins a equiparar-se com a mínim al mateix percentatge que la resta de consells comarcals de la província de Lleida que han anat augmentant fins al 75% - 25% i alguns fins i tot al 80% - 20%.
    Els motius pels quals els tres consells comarcals consideren que han de reclamar aquest augment, és l’evolució del perfil de les persones usuàries i dels serveis en aquests 13 anys transcorreguts des de la data  d’aprovació de la Llei 12/2007, de Serveis Socials. Actualment aquestes comarques  presenten una elevada dispersió geogràfica de la població, amb un índex d’envelliment i sobreenvelliment per damunt de la mitjana de Catalunya, i mancança de serveis d’atenció a les persones, els preus dels quals s’han incrementat considerablement.

 

 


 

Please reload

Notícies  Destacades

La festa de l’Harpia Balaguer Medieval canviarà de dates pe...

1/4
Please reload

Please reload

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per