Noguerament Bo dinamitzarà el consum de productes de la comarca

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord es va reunir amb els productors adherits a Noguerament Bo, distintiu territorial i qualitatiu dels productes agroalimentaris de la Noguera, per concretar quines seran les actuacions a realitzar per als mesos vinents.
    Aquest distintiu s’origina per la necessitat d’aportar valor als recursos agroalimentaris de la Noguera i cohesionar les empreses del sector dins el territori per unificar línies d’actuació i rendibilitzar recursos. Els productors adherits han de complir estrictament el reglament del distintiu, la qual cosa permet als consumidors finals identificar els productes arrelats al territori i associar-los a les garanties de qualitat que exigeix el reglament. Aquest últim any diversos productors de la zona s’han interessat a adherir-se a Noguerament Bo gràcies a la difusió i la consolidació del projecte.
    En el decurs de la reunió, s’han proposat noves idees per implementar accions conjuntes per posar en valor i promocionar els recursos agroalimentaris, com apropar el consumidor final als seus establiments, participacions en les fires i accions implicant la restauració de la comarca.

 

  

Please reload

Notícies  Destacades

El Gran Recapte d’Aliments a la ciutat de Balaguer va recol...

1/4
Please reload

Please reload

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per