Oberta la nova Convocatòria d’Ajuts alPràcticum d’Odisseu 2021 per a empreses

El passat dilluns 25 de gener es va obrir el període d’enviament d’ofertes per part d’empreses al Pràcticum Odisseu 2021 i el qual finalitza el dia 17 de març.

Aquests ajuts pretenen incentivar l’estada de joves universitaris/àries en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial i facilitar el retorn i l’establiment de joves al món rural, com també afavorir la seva incorporació al mercat laboral.

Les pràctiques tenen una durada mínima de 300 hores, amb una remuneració mínima de 6€/hora, dels quals 3€/hora estan subvencionats pel programa. Aquestes pràctiques s’han de realitzar durant el curs acadèmic vigent i, en qualsevol cas, abans del 15 de setembre.

Les empreses interessades poden consultar la web de http://www.odisseujove.cat/practicum/ o bé podeu contactar amb el Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord a través del telèfon 973 44 89 33 o per pel correu electrònic iacrisan@noguerasegrianord.cat.
banner-reclam.gif

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per