Nou servei de deixalleria mòbil pels diferents municipis de la comarca

Aquest servei, que està actiu des d’aquest mes, consisteix en la col·locació durant uns dies prefixats d’una deixalleria mòbil controlada on les persones particulars poden dipositar els objectes que no poden llançar-se als contenidors del carrer d’envasos lleugers, paper i cartó, vidre, rebuig i fracció orgànica.

Aquest nou servei evitarà la necessitat de traslladar-los personalment a les deixalleries comarcals d’Artesa de Segre i de Balaguer.

Els residus admesos són: piles, bateries, olis vegetals i minerals, bombetes, fluorescents, tòners, cartutxos de tinta, aerosols, pintures, dissolvents, xeringues i punxants, radiografies, electrodomèstics i petits electrodomèstics, càpsules de begudes. No s’hi accepten voluminosos com matalassos o mobles, que ja són recollits pel Servei de Recollida de Voluminosos de cada municipi.

Els municipis que han demanat el servei són Albesa, Algerri, Bellmunt d’Urgell, Ivars de Noguera, Menàrguens, Ponts, Preixens, Térmens i Vilanova de Meià. A partir d’ara el calendari de col·locació i la ubicació de la Deixalleria Mòbil l’hauran de fixar cadascun dels ajuntaments d’acord amb les seves necessitats.

El primer poble on s’ubicarà la Deixalleria Mòbil és Ponts, i el servei funcionarà a partir del pròxim dia 7, d’acord amb el calendari marcat pel mateix Ajuntament.
banner-reclam.gif