Neix AFAN l’Associació Foment Arts de la Noguera amb l’objectiu d’impulsar l’art

Un carnet de socis per a persones i empreses per potenciar les activitats que es duguin a terme


AFAN és l’Associació Foment Arts de la Noguera, que es constitueix amb el propòsit de crear, fomentar i impulsar activitats artístiques de i per la comarca.

Aquesta entitat de nova creació sorgeix de l’associació de diverses persones que sense ànim de lucre, perquè l’art prengui el protagonisme que li pertoca a la comarca.

Per aquest motiu han creat un carnet de soci, mitjançant una quota anual, permetrà ajudar a potenciar un seguit d’activitats que des de l’AFAN es duran a terme al llarg de l’any.

Els seus principals objectius seran la creació i difusió d’esdeveniments artístics, l’ensenyança de disciplines per adults i especialment en joves, la difusió en la comarca de les manifestacions més rellevants i que aquestes actuacions puguin ser itinerants per la comarca.
banner-reclam.gif