top of page
hemeroteca.jpg

“Lo riu” una nova associació cultural formada a la ciutat

Una nova associació, ha nascut a Balaguer, amb la voluntat de difondre i promoure les arts escèniques, anomenada “Lo riu”.

Aquesta pretén organitzar i dur a terme de forma periòdica actuacions d’arts escèniques o d’altres manifestacions culturals; promoure la creació artística i la seva exhibició, tant d’espectacles propis com d’altres autors; oferir formació artística no reglada als associats; i establir sinèrgies entre el sector públic i privat per poder col·laborar-hi.

banner-reclam.gif
bottom of page