La Paeria de Balaguer intensifica lacampanya de la recollida de voluminosos

La Paeria de Balaguer, amb l’ajuda dels agents cívics, va repartir fa uns dies als domicilis informació sobre com gestionar els residus voluminosos.

El fulletó informatiu recorda que els residus voluminosos cal deixar-los al costat del contenidor del rebuig, però només els dilluns i els dijous al vespre.

Així mateix, també recorda que són considerats voluminosos els mobles, matalassos, armaris, tendals, electrodomèstics i equips electrònics, i adjunta una llista dels elements que s’hi poden deixar, com la recollida selectiva, que té el seu propi règim de recollida mitjançant els contenidors de colors, les runes d’obra, o aquells residus que siguin perillosos o industrials. També indica que el servei no recull restes de poda. En aquest sentit cal recordar que ja hi ha un servei habilitat per aquestes funcions.

Una campanya informativa pels habitants de la ciutat que facin un bon ús del reciclatge i no llencin als contenidors allò que no hi pot anar, d’aquesta manera s’organitza la recollida.


banner-reclam.gif

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per