La comarca de la Noguera va fer rècord en recollida d’envasos el passat mes d’agost

Aquest mes d’agost a la Noguera s’han recollit 87.500 kg d’envasos lleugers, la xifra mensual més alta que s’ha assolit mai en la recollida selectiva d’aquesta fracció a la comarca.

Aquesta dada positiva està en sintonia amb l’augment continuat del volum global de la recollida selectiva de residus de la comarca. Amb les dades oficials del 2019, es constata que en comparació amb l’any 2018 la fracció paper i cartró s’ha incrementat en un 59 %, la fracció vidre un 26 %, la fracció d’envasos lleugers un 66 %, i l’orgànica un 28 %. Com a conseqüència d’aquests augments, en la fracció rebuig s’ha produït una reducció del 28 %.

Aquestes dades donen com a resultat que durant el 2019 s’ha recollit de manera selectiva el 40 % del total de residus generats a la Noguera, percentatge a destacar atès que el 2017 se situava en un 27%, i el 2018 en un 30 %.

Des del Consell, entitat responsable d’aquest servei als 30 municipis de la comarca, es continua promovent accions per millorar aquestes xifres, amb serveis com la recollida porta a porta del cartró en empreses i comerços, la recollida també porta a porta de les restes de poda, campanyes de sensibilització a cada municipi i tallers per fomentar el reciclatge a les escoles, entre altres.

banner-reclam.gif

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per