top of page
hemeroteca.jpg

L’Arxiu Comarcal ingressa un document datat de l’any 1211 de Balaguer

L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha rebut un pergamí sobre la venda de molins de Balaguer de l’any 1211.

La donació l’ha fet el Sr. Pedro Lluch López, actual propietari de l’antiga casa de cal Vilella de Balaguer, amb l’objectiu que el document passi a integrar-se al fons de la Ciutat.

El document, datat el 23 de maig de 1211, és una venda signada per l’abat del monestir de Santes Creus a favor de l’abadessa monestir de Santa Maria de les Franqueses, dels molins situats a Balaguer. D’acord amb les referències trobades, fins a mitjans del segle XIX aquest document formava part dels pergamins municipals de Balaguer, però es desconeix els motius pels quals va acabar a mans particulars.

A partir d’ara, aquest pergamí es conservarà a l’Arxiu on es garantirà la seva preservació futura i l’accés i la consulta de tothom.
banner-reclam.gif
bottom of page