L’Ajuntament de Térmens recull signatures per solucionar el tram cap a Bellvís

L’Ajuntament de Térmens ha fet un recull de signatures per demanar una solució digna a l’estat de la carretera que connecta Térmens i Bellvís. Es tracta d’una via que acull un pas de cotxes i vehicles pesants molt elevat i el seu correcte manteniment i arranjament és incompatible amb el fet que sigui de titularitat municipal. Si bé al llarg dels anys s’hi han realitzat diferents obres de manteniment, les quals han comptat moltes vegades amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Lleida, el que està clar és la solució definitiva requereix una inversió molt més important i una obra de renovació total.

Es demana, l’implicació de les institucions supramunicipals en l’adequació d’aquesta carretera, i que la seva titularitat sigui traspassada a la Generalitat de Catalunya.
banner-reclam.gif