Inici de la fase de diagnosi del Pla per impulsar la reactivació socioeconòmica de la comarca

El passat mes de novembre el Consell Comarcal de la Noguera es va adherir al programa d’ajuts per a l’elaboració i execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, que a banda de comptar amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, també té el suport del Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.

Aquests plans han de permetre identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte derivat de la crisi provocada per la COVID-19 i així impulsar la reactivació socioeconòmica de la comarca i l’activitat productiva del teixit empresarial.

Actualment s’està treballant en la fase de diagnosi que realitzen conjuntament el Consell Comarcal de la Noguera i l’empresa encarregada de l’elaboració del pla. Una de les accions inicials consisteix a conèixer la situació real i actual de les empreses del territori i, per aquest motiu, s’ha redactat una enquesta dirigida al teixit empresarial de la Noguera. Aquesta ha de permetre recollir el màxim d’informació possible per poder elaborar la diagnosi de la comarca i determinar futures actuacions per mitigar els efectes de la covid-19.

L’enquesta, que ja està disponible al web del Consell Comarcal de la Noguera, també es farà arribar a les empreses per correu electrònic, se’n farà difusió a través de les xarxes socials i en altres mitjans de comunicació de la comarca.
banner-reclam.gif

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per