Els Serveis Socials posen en marxa el banc de productes de suport a la comarca de la Noguera

Aquest mes de gener l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera ha posat en funcionament un nou servei, el Banc de Productes de Suport de la Noguera. És un servei de caire comarcal especialitzat que proporciona en modalitat de préstec productes de suport a les persones amb discapacitat o dependència, amb l’objectiu de millorar-ne l‘autonomia personal o bé facilitar la tasca de la persona cuidadora, generalment en situacions de necessitat sobtada o esdevinguda en poc temps, siguin transitòries o de llarg termini. També es poden sol·licitar aquests productes mentre no s’obtenen per altres programes d’ajuts, ja sigui perquè la sol·licitud està en tramitació o bé perquè no s’hi pot accedir per no ajustar-se a algun dels requisits d’aquests altres programes.

Poden ser usuàries del Banc de Productes de Suport les persones que estan empadronades en algun dels municipis de la Noguera i es troben en situació de dependència instrumental per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, i a més compleixen algun dels següents requisits: tenir reconegut el grau de discapacitat o estar en tramitació, tenir el reconeixement de la situació de dependència o estar en tràmit, o ser beneficiària del Servei d’Atenció Domiciliària. També tenen accés al préstec dels productes aquelles persones que els necessiten per una situació sobrevinguda.

Les persones interessades s’han d’adreçar als Serveis Socials, formalitzar la sol·licitud del producte de suport i aportar la documentació.
banner-reclam.gif

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per