top of page
hemeroteca.jpg

El servei de deixalleria mòbil arriba a 17 nuclis de la comarca de la Noguera

Aquest 2024 el Consell Comarcal de la Noguera tornarà a prestar el Servei de Deixalleria Mòbil als diferents municipis de la comarca que ho sol·licitin.

Aquest servei consisteix en la col·locació durant uns dies i en una ubicació prefixats per cada ajuntament d’una deixalleria mòbil controlada on les persones particulars poden dipositar els objectes que no poden llançar-se als contenidors del carrer d’envasos lleugers, paper i cartró, vidre, rebuig i fracció orgànica. D’aquesta manera no cal traslladar-los personalment a les deixalleries comarcals d’Artesa de Segre i de Balaguer.

Els residus admesos són: piles, bateries, olis vegetals i minerals, bombetes, fluorescents, tòners, cartutxos de tinta, aerosols, pintures, dissolvents, xeringues i punxants, radiografies, electrodomèstics i petit electrodomèstics, càpsules de begudes. No s’hi accepten voluminosos com matalassos o mobles, que ja són recollits pel Servei de Recollida de Voluminosos de cada municipi.

banner-reclam.gif
bottom of page