El Servei d’Atenció a les dones tanca el 2020 amb l’augment d’assessoraments

Durant l’any 2020 el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera ha experimentat un augment en el nombre d’atencions i serveis de suport psicològic i assessorament jurídic que ofereix de manera gratuïta a les dones que s’adrecen al SIAD. En total, ha realitzat 796 atencions, 224 més que el 2019. Aquest increment es deu al fet que el nombre de dones que han estat ateses pel SIAD ha passat de 112 el 2019, a 148 el 2020.

En quan al nombre de dones ateses en situació de violència masclista, les dades negatives confirmen que aquesta violència continua ben activa a la Noguera, ja que s’han atès 63 dones que en pateixen. També ha assessorat 13 associacions de dones i 11 ajuntaments sobre subvencions, plans igualtat, activitats en perspectiva de gènere, etc.

S’han dissenyat formacions per a professionals de l’àmbit públic i entitats privades, i conjuntament amb la Mesa de Salut de l’Oficina Jove ha impartit 34 tallers a escoles i instituts per prevenir de les violències masclistes, les discriminacions de gènere i per promoure unes relacions més igualitàries i no sexistes.
banner-reclam.gif

@ Dossier P&M S.L. - Sant Lluís, 36 - BALAGUER (Lleida)

Telf. 973 448 273  //  e-mail: redaccio@revistagroc.com

Publicació controlada per