top of page
hemeroteca.jpg

Des de la Paeria de Balaguer s’impulsa la figura de l’agent de residus

Des de la Paeria de Balaguer s’han impulsat diferents campanyes de conscienciació ciutadana, i s’han dut a terme actuacions com el reagrupament de contenidors en illes de reciclatge, per tal de facilitar a la ciutadania dipositar les diferents fraccions en un mateix punt, proper a la seva vivenda o activitat laboral. Tanmateix, és necessari seguir treballant per a la conscienciació i correcta gestió dels residus.

Des del juny de 2022 fins al juny de 2023 es va disposar d’una agent de residus a la ciutat de Balaguer. La seva tasca va ser molt efectiva, ja que va permetre mantenir actualitzades les dades disponibles sobre l’estat dels contenidors, la ubicació i característiques dels punts més conflictius, així com els abocaments irregulars, i va millorar notablement el coneixement i respecte de la ciutadania per la normativa.

Per aquest motiu i des de la línia de subvencions Treball i Formació 2023, s’han contractat dues persones com a agents de residus, les quals realitzen tasques d’informació, seguiment i inspecció necessàries per una correcta implantació i seguiment de les mesures adoptades pel consistori per la millora de la gestió dels residus municipals.
banner-reclam.gif
bottom of page