top of page
hemeroteca.jpg

Ajuda per rehabilitar habitatges en municipis de fins a 500 habitants

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria de subvencions del programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per tal de fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya i fixar-hi la població per revertir el procés de despoblament i alhora cobrir la demanda d’habitatge assequible en els nuclis de població de fins a 500 habitants.

Aquests s’han de destinar a residència habitual i permanent, per a ús propi o per a llogar, durant 10 anys des de la concessió de la subvenció. No es poden destinar a ús turístic.

Les ajudes es poden demanar fins el 28 de juny, tant presencialment com telemàticament. Per a més informació i assessorament, contactar amb l’Oficina de Rehabilitació del Consell Comarcal de la Noguera (Mercè Llauet).

Comentários


banner-reclam.gif
bottom of page